Høring om fradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning i foretak med fristilt offentlig virksomhet

Resultat : Forskrift vedtatt 08.03.2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: