Høring om iverksettelse av eigedomsskattelova § 8

Resultat: Kgl.res av 27 juni 2003 nr. 799

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: