Høring om lisensfellingsperioden for jerv

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring alternative forslag i tilknytning til lisensfellingsperiodens lengde for jerv, og eventuell endring i rovviltforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.07.2022

Søket ditt gav 78 treff.