Høring om merverdiavgift

Høring - forslag om å unnta tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport fra merverdiavgiftsplikt Resultat : Ot.prp. nr. 75 2001-2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: