Høring - Oppheving av forskrift om godkjenning av importører av levende planter og plantedeler

Forskrift opphevet 09. januar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2003


Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Blomstergrossistenes Landsforbund

Uttalelse

Norsk landbrukssamvirke

Uttalelse

Norsk Blomsterhandlerforbund

Uttalelse

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Uttalelse

Norsk Gartnerforbund

Uttalelse

Norsk institutt for skogforskning

Uttalelse

Skogforsk

Uttalelse

Statens landbrukstilsyn

Uttalelse

Toll- og avgiftsdirektoratet

Uttalelse