Høring - På vei til egen bolig. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2005