Høringer

Høring av forslag til endringer i pengespillforskriften - nye utbetalingsrutiner for overskudd fra bingo mv.

Kultur- og likestillingsdepartementet sender på høring forslag til endringer i rutiner for utbetaling av overskudd, retting av inkurier mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.08.2023