Høring - Rapport om organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2005