Høring - regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag

Resultat: Forskrift 30.06.2005 om årsregnskap og årsberetning for borettslag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.03.2005
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert.