Høring - Revisjon av regelverket om teknisk sprit

Høringsfrist 15.03.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

ACTIS
Rusfeltets samarbeidsorgan

Torggt. 1

0181 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Alene Foreldre Foreningen

Arendalsgt. 3

0463 OSLO

Arbeidernes Edruskapsforbund

Postboks 114

1641 RÅDE

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Arcus AS

Postboks 6764 Rodeløkka

0503 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Postboks 5488 Majorstua

0305 OSLO

Borregaard

Postboks 162

1701 Sarpsborg

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Postboks 7087 Majorstuen

0306 Oslo

Dagligvareleverandørenes Forening

Grensen 9

0159 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske lægeforening

Akersgt 2

0158 OSLO

Den norske tannlægeforening

Postboks 3063 Elisenberg

0207 OSLO

Den norske Veterinærforening

Sognsveien 4

0451 OSLO

Fagrådet innen rusvernet i Norge

Postboks 997

5808 Bergen

Folketrygdfondet

Haakon VII's gate 6

0161 OSLO

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Postboks 5471 Majorstua

0305 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forretningskontoret for Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen

Munthes g. 33

0260 OSLO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Sporveisgaten 10

0354 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Helse Midt-Norge

Postboks 464

7501 Stjørdal

Helse Nord RHF

8038 Bodø

Helse Sør RHF

Postboks 2825 Kjørbekk

3702 Skien

Helse Vest

Postboks 303

4066 Stavanger

Helse Øst RHF

Postboks 404

2303 Hamar

Hoff Norske Potetindustrier

Serviceboks 110

2810 Gjøvik

Kjøttbransjens Landsforbund

Postboks 6279 Etterstad

0603 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kosmetikkleverandørenes Forening

Postboks 6780 St. Olavs plass

0130 OSLO

Kraft Chemicals

Lilleakerveien 2B

0283 OSLO

Kristelig Folkepartis Ungdom

Rosenkrantzgaten 13

0160 OSLO

Landbrukssamvirkets Felleskontor

Postboks 3720 Gamlebyen

0135 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Legemiddelindustriforeningen

Postboks 734 Sentrum

0105 OSLO

Motorførernes Avholdsforbund

Postboks 80 Alanbru

0614 OSLO

Nasjonalforeningen for
Folkehelsen
Rådet for barn og familie

Oscarsgt. 36 A

0258 OSLO

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Postboks 4404 Nydalen

0403 OSLO

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

NITO- Norges Ingeniørorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
v/generalsekretær Omar G. Dajani
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

Norges Astma- og Allergiforbund

Hegdehausvn. 31

0352 OSLO

Norges Automobil-Forbund

Storgaten 2

0155 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaardsgaten 34

0191 OSLO

Norges Colonialgrossisters Forbund

Prinsens gate 1

0152 OSLO

Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU)

Keysersgate 1

0165 OSLO

Norges Grossistforbund

Drammensveien 30

0255 OSLO

Norges Handikapforbund

Schweigaardsgt. 12

0185 OSLO

Norges Ingeniørorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norges Landbrukshøgskole

Postboks 5003

1432 ÅS

Norges Lastebileier-Forbund

Postboks 4658 Sofienberg

0506 OSLO

Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Postboks 8719 Youngstorget

0028 OSLO

Norges Røde Kors

Postboks 1 Grønland

0133 OSLO

Norges Storlosje av I.O.G.T

Keysersgate 1

0165 OSLO

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

7491 TRONDHEIM

Norges Transportforbund

Boks 5477 Majorstua

0305 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollgt 9

0158 OSLO

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Pir‑Senteret

7005 TRONDHEIM

Norsk Helse- og Sosialforbund

Postboks 141 Bryn

0611 OSLO

Norsk Lærerlag

Rosenkrantzgaten 15

0160 OSLO

Norsk Skogbruksforening (Norskog)

Lilleakerveien 31

0283 OSLO

Norsk Spesialavfallsforening

Postboks 312

1601 Fredrikstad

Norske Kvinners Sanitetsforening

Munthesgate 33

0260 OSLO

Norske Maritime Leverandører

Postboks 145

1371 Asker

Norske Sivilingeniørers Forening

Dr. Maudsgate 15

0250 OSLO

Norske Sjokoladefabrikkers Forening

Postboks 5467 Majorstuen

0368 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Næringsmiddelbedriftenes landsforening

Postboks 5472 Majorstuen

0305 OSLO

Pemco A/S

Vestfjordgaten 4

1338 Sandvika

Prosessindustriens landsforening

Postboks 5487 Majorstua

0305 OSLO

Rikshospitalet

0027 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Samarbeidsrådet for frie yrker
v/Den norske Advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Pilestredet 17

0164 OSLO

SIRIUS

Postboks 565 Sentrum

0157 OSLO

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Siviløkonomutdanningen i Bodø

v/Bjørn Espenes

8002 BODØ

Sosial- og helsedirektoratet

Postboks 8019 Dep.

0030 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Statens helsetilsyn

Postboks 8128 Dep.

0032 OSLO

Statens institutt for folkehelse

Postboks 4404 Nydalen

0403 OSLO

Statens legemiddelverk

Sven Oftedals vei 6

0950 OSLO

Statens næringsmiddeltilsyn

Postboks 8187 Dep.

0034 OSLO

Teknologibedriftenes Landsforening

Postboks 7072 Majorstua

0306 OSLO

Tobakfabrikernes Landsforening Av 1901

Fr. Nansens plass 9

0160 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Transportbedriftenes Landsforening

Postboks 5477 Majorstua

0305 OSLO

A/L Transportsentralen

Postboks 7, Alnabru

0614 OSLO

Ullevaal universitetssykehus

0407 OSLO

Universitetet i Bergen
Det medisinske fakultet

Langesgt. 1

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo
Det medisinske fakultet

Postboks 7800

5020 Bergen

Universitetet i Tromsø
Det medisinske fakultet

9037 TROMSØ

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Stortingsgata 2

0158 OSLO

Vin- og brennevinsimportørenes forening

Postboks 4556 Nydalen

0404 OSLO

Vinmonopolet AS

Postboks 1944 Vika

0125 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO