Høring - revisjon av sameloven - sentralføring av samemanntallet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2003