Høring-søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av Statnetts reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2011