Høring - Strukturkvoteordning for havfiskeflåten

Høringsfrist: 1. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 1. februar 2005