Høring - Strukturkvoteordning for havfiskeflåten

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfrist: 1. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 1. februar 2005