Høring — Strukturtiltakene i kystfiskeflåten. Forslag om strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde for kvotetildelingen mellom 10 og 15 meter

Fiskeri- og kystdepartementet sender nå til høring et forslag om å innføre strukturkvoteordning for kystfartøy med hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 10 og 15 meter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 28. november 2005