Høring — Utkast til forskrift om forbud mot utførsel og innførsel av kulturgjenstander og forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlige utførte kulturgjenstander

Kultur- og kirkedepartementet har sendt utkast til forskrift om forbud mot innførsel og utførsel av kulturgjenstander og forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2006


Høringsuttalelser legges ut fortløpende. Høringsfristen var 5. mai 2006.

Uttalelsene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

ABM-utvikling

Finansdepartementet

Forsvarsmuseet v/ Askild Antonsen

Forsvarsmuseet v/ Bård Borthen

Helse- og omsorgsdepartementet – ingen merknader

International Council of Museum

Justis- og politidepartementet

Kunnskapsdepartementet – ingen merknader

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Miljøverndepartementet – ingen merknader

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Norsk Folkemuseum

Norsk Mynthandlerforening

Norsk Numismatisk Forening

Norsk Sjøfartsmuseum

Riksantikvaren

Samferdselsdepartementet – ingen merknader

Toll- og avgiftsdirektoratet

Økokrim