Høring - Utkast til forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

Høringsfrist 11. juli 2003

Høringsfrist 11. juli 2003. (05.05.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: