Høring-utkast til forskrift om markedsføring av kosmetisk kirurgi, gitt med hjemmel i helsepersonelloven § 13

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: