Høring-utkast til forskrift om markedsføring av kosmetisk kirurgi, gitt med hjemmel i helsepersonelloven § 13

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: