Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Vurdering av spørsmålet om å innføre renter eller indeksregulering ved tilbakebetaling av barnebidrag

Høring - Vurdering av spørsmålet om å innføre renter eller indeksregulering ved tilbakebetaling av barnebidrag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2004

  • Høringsfrist: 15.10.2004

Vår ref.: 1111

Deres ref

Vår ref

Dato

Høringsinstansene
i henhold til vedlagte liste

200305698-/SILS

16. juli 2004

Vurdering av spørsmålet om å innføre renter eller indeksregulering ved tilbakebetaling av barnebidrag

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring en vurdering av spørsmålet om å innføre en ordning med indeksregulering eller renteberegning ved tilbakebetaling av barnebidrag etter lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) §80 i tilfeller der en mann er blitt fritatt for et farskap.

Vedlagt følger høringsnotatet, og en liste over høringsinstansene. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer eventuelle underliggende instansers behov for å uttale seg. Høringsfristen er satt til 15. oktober 2004.

Med hilsen

Margaret Sandvik (e.f.)

Sille Hofgaard Andersen

2 vedlegg

Til toppen