Høring av forslag til endringer i konkurranseloven m.m.- markedsetterforskning og utredning av overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i konkurranseloven mv. om markedsetterforskning og utredning av professor Jon Petter Rui om konkurranseloven bør ha hjemmel til å ilegge fysiske personer overtredelsesgebyr og ledelseskarantene for overtredelse av visse handleplikter i konkurranseloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2023

Vår ref.: 23/2063

Høringsbrev.pdf