Høring - Endringer i sjølovens regler om fordeling av begrensningsfondet

Et forslag til endringer i sjøloven sendes på høring. Høringsforslaget innebærer presiseringer av sjølovens bestemmelse om fastsettelse av fondsbeløp. Hensynene bak endringen er ment å ivareta prinsippene om at forurenser skal betale og at skadelidte skal få full erstatning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.10.2023

Vår ref.: 22/1818

Høringsbrev.pdf