Høring Unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i opplæringsloven på høring. Høringen gjelder unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag for lærere som oppfylte ett av kravene for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, og for lærere som har fullført tidligere allmennlærerutdanning. Høringen gjelder også forslag om å innføre en plikt til å politianmelde dersom en søker har levert falske dokumenter ved søknad om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Høringen er åpen for alle. Det vil si at også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.07.2022