Høringer

Høring - forslag om endring av havressursloven - hjemmel for Fiskeridirektoratet til å beslaglegge og destruere eller avhende umerket fiskeredskap

Høring: Forslag om endring av havressursloven for å sikre Fiskeridirektoratet hjemmel for å beslaglegge og destruere eller avhende umerket fiskeredskap

Status: På høring

Høringsfrist: 01.02.2024

Vår ref.: 23/6959

Høringsbrev.pdf