Høring NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 4. november 2022. Utvalget har hatt som mandat å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Utvalget har lagt frem første delutredning, NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2024

Viser 1-100 av 141 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2