Høring - fri utsettelse av foreldrepenger

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i foreldrepengeordningen på høring. Forslaget innebærer at foreldre fritt kan utsette foreldrepengene fram til barnet fyller tre år.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2020