Høringsbrev - forslag til endring av forskrift av 4. mars 2005 § 15 om slumpfiskeordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.11.2009