Høringsbrev - forslag til endring av forskrift av 4. mars 2005 § 15 om slumpfiskeordningen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.11.2009