Høring - forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalty

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.05.2020