Forslag til endring i pasientrettighetsloven § 2-6 og forslag til forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2007