Forslag til lover som gjennomfører Europaparlamentets og Rådet for Den europeiske unions nye regelverk for handel med varer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2010