Forslag til lover som gjennomfører Europaparlamentets og Rådet for Den europeiske unions nye regelverk for handel med varer.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2010