Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til en ny, standardisert, norsk lisens for offentlige data (NLOD). Bruken av lisensen vil være frivillig, og innebærer ikke endringer i gjeldende regelverk.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet innen 10. august 2011.

Vi viser for øvrig til bloggen på nettstedet http://data.norge.no for mer informasjon om viderebruk av offentlige data generelt og forslaget til lisens spesielt.


Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør
Sverre Lunde-Danbolt
førstekonsulent

 

 

 

Vedlegg:

Høringsnotat - Norsk lisens for offentlige data (PDF)

Til toppen