Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - endringer i folketrygdens bestemmelser om regulering av grunnbeløpet og pensjoner

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i folketrygdlovens bestemmelser om regulering av grunnbeløpet og pensjoner. Bakgrunnen for forslaget er å sikre et best mulig tallgrunnlag for den årlige reguleringen, og derved en regulering som er forutsatt og vedtatt i forbindelse med pensjonsreformen. Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/ad. Dokumentet kan også fås ved henvendelse på telefon 22 24 86 01.

Endringen i folketrygdloven bør tre i kraft slik at den får virkning for reguleringen av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner pr. 1. mai 2012. Høringsfristen er derfor satt til 6 uker.

Arbeidsdepartementet ber om merknader til forslaget innen onsdag 8. februar 2012. Uttalelsene sendes Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post ([email protected]) til departementet i Wordformat (eller tilsvarende).
 
Med hilsen


Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                               Simen Fremmergård
                                                               avdelingsdirektør


Vedlegg

Til toppen