Høringsbrev

Landbruks- og matdepartementet og jordbrukets organisasjoner er enige om
overgang fra målprisbasert til volumbasert markedsregulering av råvaremarkedet for egg og lam (volummodellen). Dette nødvendiggjør endringer i forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) og forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).

 

Til toppen