Høringsdokument om vurdering av endringer av nasjonal insitutsjon for menneskerettigheter

Høringsdokument om vurdering av endringer av nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.09.2013