Høringsinstanser:

Status:

Høringsfrist:

Høringsutkast - regler om borettsregister

Alle departementene
Asker og Bærum boligbyggelag
Bergen og Omegn Boligbyggelag
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Stats Husbank
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Gjøvik Boligbyggelag
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Huseiernes Landsforbund
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Juss-Buss
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norges Leieboerforbund
NBBL
OBOS
Sogn og Fjordane Bustadbyggjelag
Sparebankforeningen i Norge
Statens Kartverk
Statsbygg
Trondheim og Omegn Boligbyggelag
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
USBL
Vestlandske boligbyggelag

Høringsutkastet er også sendt til:
Advokat Svein Engeset
Advokatene i Løkkegården ved advokat Espen B. Kolding
Advokatfirmaet Brækhus, Dege ved advokat Aarbrot
Advokatfirmaet Haavind Vislie ved advokat Jan-Erik Nielsen
Advokatfirmaet Mørch AS ved advokat Morten Mørch jr.
LHL boligselskapet ved Siri Løland
Oslo og Omegn Boligforvaltning ved adm.dir. Sturla Johnsen
Ringvegen borettslag, Trondheim
Risvollan borettslag, Trondheim