Høringsnotat 07.06.2001

Forskriftom endring av forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: