Høringsnotat 17.01.2003

Forskrift om endring i forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: