Høringsnotat 23.12.1998

UTKAST TIL FORSKRIFT - MERVERDIAVGIFT - INNFØRSEL AV TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: