Høringsnotat 7 Merverdiavgiftsreformen

Forslag til endring i forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet (Forskrift nr. 90) og forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilfor

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001