Høringsnotat endringer i ekteskapsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forslag om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven som ledd i regjeringens innsats mot tvangsekteskap

Tiltak for å forhindre barneekteskap, stedfortrederekteskap og for å hjelpe parter ut av tvangsekteskap mv.

Høringsnotatet i pdf-format