Høringsnotat endringer i ekteskapsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: