Høringsnotat II 16.08.1999

ForskriftFastsatt av Finans- og tolldepartementet til utfylling og gjennomføring mvav skatteloven av 26. mars 1999

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: