Høringsnotat om beregning av effektiv rente på underkursobligasjoner

Departementet ber om merknader på den foreslåtte metoden for å splitte opp verdien på obligasjoner med tilknyttede opsjonselementer innen 22. september 2001.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: