Høringsnotat

Høringsnotat 24. juli 2009: Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven og utkast til forskrift til utfylling og gjennomføring av regulering av alderspensjon og av grunnbeløpet i folketrygden

 

Vedlegg: Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av regulering av alderspensjon og av grunnbeløpet i folketrygden 

 

Vedlegg: Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene  om alderspensjon i folketrygdloven