Høringsnotat

Høringsnotat med vedlegg om datalagring.

Høringsnotat med vedlegg om datalagring

Se også ny rapport fra Teleplan (30.04.2010)