Høringsnotat

Høringen omfatter to separate høringsnotater. Den ene delen av høringen inneholder forslag til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad: 

Høringsnotat stønad legemidler

Den andre endringer for stønad for spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad:

Høringsnotat spesielt utstyr og forbruksmateriell

Vedlagt følger også forslag til endringer i HELFOs rundskriv til § 5-14

Rundskriv til §5-14