Høringsuttalelser

Høring - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - EØS utvidelsen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften- EØS utvidelsen

Lydopptak fra høringsmøte 24.2.2004

  • Lydopptak (WMV-format, krever Windows Media Player)

Alle uttalelsene nedenfor er publisert i PDF-format.

Flere uttalelser vil bli publisert fortløpende så snart de foreligger.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 18.02.2004
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 08.03.2004
Landbruksdepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeridepartementet
Sosialdepartementet
Finansdepartementet – ingen merknader
Forsvarsdepartementet – ingen merknader
Samferdselsdepartementet – ingen merknader
Kultur- og kirkedepartementet – ingen merknader
Miljøverndepartementet – ingen merknader
Justis- og politidepartementet – ingen merknader
Helsedepartementet – ingen merknader
Barne- og familiedepartementet – ingen merknader
Toll- og avgiftsdirektoratet – ingen merknader
Utlendingsdirektoratet 26.02.2004
Utlendingsdirektoratet 16.03.2004
Utlendingsnemnda
Senter mot etnisk diskriminering
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Rederiforbund
HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon) 24.02.2004
HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon) 10.03.2004
Landbrukets arbeidsgiverforening
Akademikerne
Norges Bondelag
Bedriftsforbundet