Hovedavtalen i staten

Avtalen gjelder fra fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2016.

Den 27. november 2015 ble staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene enige om å prolongere hovedavtalen i staten fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2016.