Høyring – forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.09.2015