Høyring av forskrift om kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett i 2010 i Finnmark og Troms

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2010