Høyringar

Høyring om endring av våpenforskrifta – implementering av EU sitt reviderte våpendirektiv

Høyring om våpenforskrifta for å gjennomføre hovuddelen av EU sitt endringsdirektiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av skytevåpen (endringsdirektivet).

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 16.11.2018