Hundreårsmarkeringen 2005 — Vurderende rapport

Bidro utenlandsprogrammet i 2005 til å gjøre Norge mer synlig i utlandet? Og hva kunne eventuelt vært gjort annerledes? Spørsmålet stilles i en ny rapport om Utenriksdepartementets aktiviteter under Hundreårsmarkeringen av Norges selvstendighet. (11.05.06)

Hundreårsmarkeringen 2005 – Vurderende rapport

Utenlandsprogrammet
Utenriksdepartementets jubileum

April 2006

Rapporten (PDF)