Hvordan skape mer innovasjon i distriktskommuner?

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har gitt Menon, Designit og Travers i oppdrag å utforske hva som skal til for å styrke distriktskommuners kapasiteter og muligheter til å drive nyskapingsarbeid. Hypotesen har vært at det gjennom å sette distriktskommunene – og ikke de eksisterende virkemidlene – i sentrum vil være mulig å oppnå nye innsikter og dypere forståelse for hva som skal til for å gi mer lokal innovasjon og nyskaping.

Oppdraget er utført i nært samarbeid med KDD, Doga og Distriktssenteret. Arbeidet inkluderer en innspill- og samskapingskonferanse om innovasjon og digitalisering, som også har gitt innspill til arbeidet med distriktsmeldingen som kommer våren 2023.